TOPlist

Zřícenina Nový hrádek

Přístupná zřícenina hradu ležící přímo v NP Podyjí. Původně zeměpanský lovecký hrádek z poloviny 14. století. Areál zříceniny je tvořen dvěma hrady - starší gotickou stavbou s obytným palácem a dvojitým oválným prstencem hradebních zdí a dále předním hradem vznikajícím postupně od patnáctého století z původního předsunutého opevnění. Mezníkem ve stavebním vývoji Nového Hrádku je třicetiletá válka, během níž byl v roce 1645 dobyt a pobořen Švédy. Starší část zůstala zříceninou, přední hrad byl však využíván jako letní lovecké sídlo šlechtickými majiteli.

Zalesněná členitá krajina, v níž je Nový Hrádek situován, je pro svou mimořádnou hodnotu součástí první nejpřísněji chráněné zóny Národního parku Podyjí. Od zříceniny je velmi atraktivní vyhlídka na řeku Dyji.
Fotografie uživatelů
Nový Hrádek
Čížov-železná opona
Hardegg
Hardeggská vyhlídka
Hardegg
Hardegg
Čížov-železná opona